• Ekonomiskt stöd

  Oscars församling har fått förtroendet att förvalta ett tiotal stiftelser, som årligen delar ut över två miljoner kronor. Stiftelserna arbetar inte med brådskande akuthjälp, utan med tillfälliga ekonomiska bidrag. Ansvaret för brådskande akuthjälp ligger enligt socialtjänstlagen i första hand på socialförvaltningen.

  Stiftelserna riktar sig till olika behov och åldersgrupper, men har generellt det gemensamt att du ska bo i Oscars församling för att kunna söka medel. När det gäller social hjälpverksamhet kan ekonomiskt utsatta barnfamiljer, åldringar, sjuka och handikappade, eller personer som på annat sätt är i behov av ekonomisk hjälp, söka tillfälliga bidrag. Du får i allmänhet inte ha någon egen förmögenhet i form av till exempel hus eller bostadsrätt. När det gäller det som kallas omsorg om barn och unga finns det medel att söka för barn upp till 21 års ålder. Här är det i första hand barnets behov som styr vad bidrag kan beviljas till.

  Vill du söka fonder?
  Kontakta Yvonne Espelund: 08 442 51 28 eller yvonne.espelund@svenskakyrkan.se

  Alfred och Alma Christensens minnesstiftelse

  För behövande kvinnor som bor i Stockholms stad (d v s är folkbokförda i kommunen) finns Alfred och Alma Christensens minnesstiftelse. Enligt stiftelsens stadgar är det ”mindre bemedlade och oförvitliga i Stockholm bosatta kvinnor” som kan ansöka om bidrag. Att stiftelsen riktar sig till de som är mindre bemedlade innebär att man inte får ha någon förmögenhet, t ex i form av en bostadsrätt eller fritidshus. Att vara oförvitlig innebär helt enkelt att man lever ett hederligt liv. Ansökningsblankett samt information om vad man ska tänka på när man ansöker hittar du längst här på sidan när ansökningsperioden startar. Handlingar kan också hämtas på församlingsexpedition, Fredrikshovsgatan 3. Nästa ansökningsperiod är april 2020. Vänligen observera att om du bor i Oscars församling får du snabbare besked om du istället söker medel från någon av våra andra stiftelser.

  Nanna Wallins stiftelse

  Stipendiet ur Nanna Wallins stiftelse kan sökas av före detta elever från Gärdesskolan. Sökande ska erhållit avgångsbetyg från Gärdesskolan, slutbetyg vid gymnasieskola samt bedriva högre studier. Stipendiet gäller endast för elever som inte tidigare tagit emot stipendiet. Ansökningsperioden är under maj månad.

  Kontakt och Gemenskap

  Församlingen har ett mycket nära samarbete med Föreningen Kontakt och Gemenskap. Genom dem kan ensamstående föräldrar söka bidrag till sommaraktiviteter för barnen eller en resa. För personer med låg inkomst finns det möjlighet att söka ekonomiskt bidrag för oförutsedda utgifter.
  Kontakt: Anette Karinen Acosta 08-664 43 12
  kontakt@kogioscars.se
  Se hemsida

  Personuppgiftshantering

  Läs om hur vi hanterar personuppgifter

   

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?