• Ekonomiskt stöd

  Oscars församling har fått förtroendet att förvalta ett tiotal stiftelser, som årligen delar ut över två miljoner kronor. Stiftelserna arbetar inte med brådskande akuthjälp, utan med tillfälliga ekonomiska bidrag. Ansvaret för brådskande akuthjälp ligger enligt socialtjänstlagen i första hand på socialförvaltningen.

  Stiftelserna riktar sig till olika behov och åldersgrupper, men har generellt det gemensamt att du ska bo i Oscars församling för att kunna söka medel. När det gäller social hjälpverksamhet kan ekonomiskt utsatta barnfamiljer, åldringar, sjuka och handikappade, eller personer som på annat sätt är i behov av ekonomisk hjälp, söka tillfälliga bidrag. Du får i allmänhet inte ha någon egen förmögenhet i form av till exempel hus eller bostadsrätt. När det gäller det som kallas omsorg om barn och unga finns det medel att söka för barn upp till 21 års ålder. Här är det i första hand barnets behov som styr vad bidrag kan beviljas till.

  Stiftelsemedel söks vid personligt besök eller genom att använda blanketterna längst ner på sidan.
  Kontakt: Stephan Gullberg 08-442 51 27 (telefontid: måndag & fredag kl 9:00-9:45, tisdag & torsdag kl 13:00-13:45) stephan.gullberg@svenskakyrkan.se

  Alfred och Alma Christensens minnesstiftelse

  För behövande kvinnor som bor i Stockholms stad (d v s är folkbokförda i kommunen) finns Alfred och Alma Christensens minnesstiftelse. Enligt stiftelsens stadgar är det ”mindre bemedlade och oförvitliga i Stockholm bosatta kvinnor” som kan ansöka om bidrag. Att stiftelsen riktar sig till de som är mindre bemedlade innebär att man inte får ha någon förmögenhet, t ex i form av en bostadsrätt eller fritidshus. Att vara oförvitlig innebär helt enkelt att man lever ett hederligt liv. Ansökningsblankett samt information om vad man ska tänka på när man ansöker publiceras här i god tid innan ansökningsperioden börjar, vilket alltid är under vårterminen. Du hittar den längst ned på denna sida. Handlingar kan också hämtas på församlingsexpedition, Fredrikshovsgatan 3. Vänligen observera att om du bor i Oscars församling får du snabbare besked om du istället söker medel från någon av våra andra stiftelser.

  Ansökningstiden 2018 är 3 april-4 maj.
  Ansökningsblankett och information om hur du fyller i denna hittar du längst ner på denna sida.

  Kontakt och Gemenskap

  Församlingen har ett mycket nära samarbete med Föreningen Kontakt och Gemenskap. Genom dem kan ensamstående föräldrar söka bidrag till sommaraktiviteter för barnen eller en resa. För personer med låg inkomst finns det möjlighet att söka ekonomiskt bidrag för oförutsedda utgifter. Se hemsida
  Kontakt: Anette Karinen Acosta 08-664 43 12 kontakt@kogioscars.se

  Personuppgiftshantering

  Läs om hur vi hanterar personuppgifter

   

  • Handläggning av fondmedel startar åter 20/8

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?