Kalender

Den som vill lära sig mer om kristen tro hittar ett flertal forum för detta i form studiecirklar och samtalsgrupper. Vi erbjuder även en studiecirkel om svensk kyrkohistoria samt en cirkel som utgår från Birgitta Lövgrens bok ”I skuggan. Såsom okända fastän vi äro väl kända. Några porträtt”. Den som är intresserad av globala frågor som miljö, religion, mänskliga rättigheter m m, erbjuds varje termin ett flertal kostnadsfria föredrag, ofta med välkända föreläsare. Oscars Seniorer erbjuder också föredrag, vanligen med inriktning på underhållning, och Oscarsbibliotekets Vänner arrangerar författaraftnar och bokcirklar. Hittar du något som passar dig?