Aktiviteter

I våra kyrkor och lokaler händer massor!
Gudstjänster & andakter, Taiji Qigong, samtalsgrupper, teologisk fördjupning, meditation, retreater, föredrag m m. Här nedan ser ni de fasta hållpunkterna för aktiviteter i Oscars församling.

 

Gudstjänster & andakter

Gudstjänster och andakter är öppna för alla, också för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Nedan ser ni vårt ordinarie program för gudstjänster och mässor. Utöver detta firas Gudstjänst och Mässa med små och stora, Minstinggudstjänst (se Barn & ungdom) samt olika temamässor och temagudstjänster.

Oscarskyrkan

Oscarsmässa, söndagar kl 11:00, kyrkkaffe efteråt.
Orgelmusik & mässa, tisdagar kl 11:45, kyrkkaffe efteråt.

Gustaf Adolfskyrkan

Högmässa, söndagar kl 15:00, kyrkkaffe efteråt.

Djurgårdskyrkan

Gudstjänst eller mässa, söndagar kl 11:00, kyrkkaffe efteråt.

Olaus Petrikyrkan

Mässa med efterföljande ungdomskväll, torsdagar kl 18:00.


Kyrktaxi

Har du svårt att ta dig till söndagsgudstjänsten och behöver åka taxi?
Ring 08-442 51 00 senast onsdag så beställer vi kyrktaxi åt dig.


Samtalsgrupper

Vi erbjuder flera samtalsgrupper, bl a för sörjande och för de som är intresserade av kyrkoarkitektur.
Läs mer


Medeltida kyrkor i samtida bruk

Ny studiegrupp med start i höst
Hur ser den medeltida kyrkobyggnaden ut i dag, hur har exteriör och kyrkorum omdanats under seklerna? Vi försöker skönja tidens gång när vi tittar in i några kyrkor från Gotland, Småland, Mälardalen, norra Uppland och Hälsingland. Vi kommer att återfinna skulptur och målningar från medeltiden och se hur de samsas med stormaktstida monument, vi kommer att se hur vårt samtida gudstjänstfirande sker i  medeltida kyrkorum som försetts med värme, elektricitet och storljudande sentida orglar. I kyrkorummet blir tidens gång skönjbar. Under hösten besöker vi också Historiska museet för att betrakta medeltida träskulptur. Har du någon kyrka du tycker vi borde uppmärksamma? I så fall ordnar vi med material och bilder.
Varannan tisdag kl 17:30 med början 5 oktober, fem tillfällen.
Fredrikshovsgatan 3 (förskolans lokaler)
Anmälan och mer info: Bengt Larsson, bengtlarsson157@gmail.com, 070-918 39 65Låt oss bekänna vår heliga kristna tro

Ny studiegrupp med start i höst
Vad är det vi bekänner varje söndag i trosbekännelsen? Hur blir denna tro min tro?
En studiecirkel kring boken Credo – en personlig kristen tro av docent Folke T Olofsson.
Ledare: teol dr Kjell Petersson
Djurgårdskyrkan varannan vecka med start tisdag 6 september 2016 kl 17:30-19:00
Anmälan: daniel.gotschenhjelm@svenskakyrkan.se, senast 30/6.
Läs mer"I skuggan. Såsom okända fastän vi äro väl kända. Några porträtt"

Ny studiegrupp med start i höst

I höst leder Birgitta Lövgren en studiecirkel kring hennes bok "I skuggan. Såsom okända fastän vi äro väl kända. Några porträtt." Boken introduceras vid kyrkkaffet efter gudstjänsten i Djurgårdskyrkan söndag 23/10 kl 11:00. Studiecirkeln löper sedan över tre onsdagar: 26/10, 2/11 & 9/11 kl 14:00 i Djurgårdskyrkan. Avgift: 170 kr. Kontakt: birgittalovgren9@gmail.com eller 08-782 99 05.

Katekumenatet

Katekumenatet är en vuxen väg till tro med olika "stationer" på vandringen till dop, konfirmation eller dopförnyelse. Vi träffas i mindre grupper tillsammans med en samtalsledare. Vägen är indelad i tre "sträckor" som avslutas med en gudstjänst.
Kontakt:
Bo Lindberg, 08-442 51 46, bo.lindberg@svenskakyrkan.se
Teologisk bokcirkel

En samtalscirkel där vi läser en bok som är intressant ur ett teologiskt/livsåskådnings-
perspektiv. Vi träffas ca tre gånger höst/vår.
Kontakt: Elisabeth Öberg Hansén, 08-442 51 39, elisabeth.oberg.hansen@svenskakyrkan.se
18 rörelser

Taiji Qigong & fördjupning

Varje onsdag under vår och höst leder Gudrun Khemiri, legitimerad fysioterapeut och Taiji qigong-instruktör med många års erfarenhet,
18 rörelser i Oscarskyrkan. Taiji qigong är enkla långsamma rörelser hämtade från Kina och kan bidra till förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Kropp och själ hör ihop!
Läs mer

Obs! Ej 26/10 2016Meditation i Oscarskyrkan

Öppna meditationer för både nybörjare och erfarna. Meditationsledare är Malin Björnell, utbildad yoga- och mindfulnesslärare. Möts tisdagar 10:30 i Oscarskyrkan. Var gärna på plats i god tid. Drop in. Ingen kostnad för deltagande.

Kontakt: Bo Lindberg, 070 368 46 90 bo.lindberg@svenskakyrkan.se eller Karin Bergholm, 08 442 51 59, karin.bergholm@svenskakyrkan.se

Kreativa måndagar

Kreativa måndagar är en träffpunkt för kvinnor i alla åldrar. Här bereds du utrymme att samtala, använda dina händer och skriva kring olika teman. Varje tillfälle inleds med fika till självkostnadspris.
Djurgårdskyrkan, Djurgårdsvägen 74.
Måndagar kl 14:00-16:00.
Terminsstart 10/10.
Kontakt: Elin Santell, 08-442 51 12, elin.santell@svenskakyrkan.se


Oscars Seniorer

Som namnet antyder riktar sig Oscars seniorer främst till en lite mognare publik. Spännande föredrag varvas med musikalisk underhållning, höst- och vårgillen och spännande utflykter. Man ses ungefär varannan onsdag.

Höstens program hittar du här


Vill du bli medlem?
Som medlem får du varje termin vårt program hemskickat till dig. Alla som uppbär pension eller har fyllt 60 år är välkommen att bli medlem. Årsavgift 80 kr sätts in på pg 45 95 68–2. Skriv ”Oscars Seniorer” på talongen. Glöm inte att tydligt ange namn och adress samt gärna personnummer för registrets skull.Oscarsbibliotekets Vänner

Du som är intresserad av litteratur och vill delta i bokcirklar, litterära utflykter, författaraftnar mm bör inte missa Oscarsbibliotekets Vänners program. Läs mer under Kultur

Vill du bli medlem?
Som medlem får du föreningens höst- och vårprogram samt aktuella boklistor på litteratur som biblioteket införskaffat. De flesta programpunkter är även gratis för medlemmar. Medlem blir du genom att betala in årsavgiften 100 kr (enskild medlem) eller 150 kr (familj) på plusgiro 52 99 36–7 eller betala direkt till bibliotekarien.


Djurgårdskyrkans Vänner

Djurgårdskyrkan har en vänförening som ordnar utflykter, basarer m.m.
Läs mer


Mötesplatser på diakonimottagningen

Församlingens diakonimottagning ligger på Armfeltsgatan 2. Här finns mötesplatser för daglediga.
Läs mer under Stöd & Hjälp


Retreat

En dag i stillhet och tystnad med temat Frälsarkransen. Både själ och kropp får sitt utrymme den här dagen. Massage utanpå kläderna erbjuds. Möjlighet till enskilt samtal med präst. En enkel måltid och kaffe serveras.

Lördag 12 nov kl 10:00-15:00 i Djurgårdskyrkan. 300 kr.
Anmälan: elisabeth.oberg.hansen@svenskakyrkan.se, 08-442 51 39.
Efter bekräftelse betala in 300 kr till bg  477-6779 senast 4 nov 2016.
Skriv ditt namn och “retreat” i inbetalningens meddelande. Massage betalas på plats.