• Studiecirklar

  Teologisk bokcirkel

  En samtalscirkel där vi läser en bok som är intressant ur ett teologiskt/livsåskådningsperspektiv. Vi träffas ca tre gånger höst/vår.
  Kontakt: Elisabeth Öberg Hansén, 08-442 51 39 elisabeth.oberg.hansen@svenskakyrkan.se

  Katekumenatet

  Katekumenatet är en vuxen väg till tro med olika ”stationer” på vandringen till dop, konfirmation eller dopförnyelse. Vi träffas i mindre grupper tillsammans med en samtalsledare. Vägen är indelad i tre ”sträckor” som avslutas med en gudstjänst.
  Kontakt: Bo Lindberg, 08-442 51 46 bo.lindberg@svenskakyrkan.se

  Bibelstudiegruppen

  Vi läser Bibeln tillsammans och samtalar om berättelserna.
  Kontakt Patrik Pettersson, 08-442 51 47 patrik.pettersson@svenskakyrkan.se

   

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?