• Studiecirklar

  Medeltida kyrkor i samtida bruk

  Hur ser den medeltida kyrkobyggnaden ut i dag, hur har exteriör och kyrkorum omdanats under seklerna? Vi försöker skönja tidens gång när vi tittar in i några kyrkor från Gotland, Småland, Mälardalen, norra Uppland och Hälsingland. Vi kommer att återfinna skulptur och målningar från medeltiden och se hur de samsas med stormaktstida monument, vi kommer att se hur vårt samtida gudstjänstfirande sker i medeltida kyrkorum som försetts med värme, elektricitet och storljudande sentida orglar. I kyrkorummet blir tidens gång skönjbar. Under hösten besöker vi också Historiska museet för att betrakta medeltida träskulptur. Har du någon kyrka du tycker vi borde uppmärksamma? I så fall ordnar vi med material och bilder.
  Kontakt: Bengt Larsson, 070-918 39 65 bengtlarsson157@gmail.com

  Låt oss bekänna vår heliga kristna tro

  Vad är det vi bekänner varje söndag i trosbekännelsen? Hur blir denna tro min tro?
  En studiecirkel kring boken Credo – en personlig kristen tro av docent Folke T Olofsson.
  Ledare: teol dr Kjell Petersson. Kontakt: Daniel Götschenhjelm, 08-442 51 42, daniel.gotschenhjelm@svenskakyrkan.se

  Teologisk bokcirkel

  En samtalscirkel där vi läser en bok som är intressant ur ett teologiskt/livsåskådningsperspektiv. Vi träffas ca tre gånger höst/vår.
  Kontakt: Elisabeth Öberg Hansén, 08-442 51 39 elisabeth.oberg.hansen@svenskakyrkan.se

  Samtal om livet

  Relationer? Kärlek? Jobb? Glädje? Ilska? Rädsla? Vad händer i ditt liv just nu? Dela dina tankar tillsammans med andra. Här finns möjlighet att bara prata av sig, eller få feedback från de andra i gruppen om man hellre vill det. Vi möts i öppna förskolans lokaler, Fredrikshovsgatan 3. Kontakt: Bo Lindberg, 08-442 51 46 bo.lindberg@svenskakyrkan.se

  Katekumenatet

  Katekumenatet är en vuxen väg till tro med olika ”stationer” på vandringen till dop, konfirmation eller dopförnyelse. Vi träffas i mindre grupper tillsammans med en samtalsledare. Vägen är indelad i tre ”sträckor” som avslutas med en gudstjänst.
  Kontakt: Bo Lindberg, 08-442 51 46 bo.lindberg@svenskakyrkan.se

  Kristna studiegruppen

  Vi läser Bibeln tillsammans och samtalar om berättelserna. Tisdagar kl 13:00 varannan vecka. Kontakt: Elisabeth Öberg Hansén, 08-442 51 39 elisabeth.oberg.hansen@svenskakyrkan.se

   

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?