• Studiecirklar

  Låt oss bekänna vår heliga kristna tro

  Vad är det vi bekänner varje söndag i trosbekännelsen? Hur blir denna tro min tro?
  En studiecirkel kring boken Credo – en personlig kristen tro av docent Folke T Olofsson.
  Ledare: teol dr Kjell Petersson. Kontakt: Daniel Götschenhjelm, 08-442 51 42, daniel.gotschenhjelm@svenskakyrkan.se

  Teologisk bokcirkel

  En samtalscirkel där vi läser en bok som är intressant ur ett teologiskt/livsåskådningsperspektiv. Vi träffas ca tre gånger höst/vår.
  Kontakt: Elisabeth Öberg Hansén, 08-442 51 39 elisabeth.oberg.hansen@svenskakyrkan.se

  Samtal om livet

  Relationer? Kärlek? Jobb? Glädje? Ilska? Rädsla? Vad händer i ditt liv just nu? Dela dina tankar tillsammans med andra. Här finns möjlighet att bara prata av sig, eller få feedback från de andra i gruppen om man hellre vill det. Vi möts i öppna förskolans lokaler, Fredrikshovsgatan 3. Kontakt: Bo Lindberg, 08-442 51 46 bo.lindberg@svenskakyrkan.se

  Katekumenatet

  Katekumenatet är en vuxen väg till tro med olika ”stationer” på vandringen till dop, konfirmation eller dopförnyelse. Vi träffas i mindre grupper tillsammans med en samtalsledare. Vägen är indelad i tre ”sträckor” som avslutas med en gudstjänst.
  Kontakt: Bo Lindberg, 08-442 51 46 bo.lindberg@svenskakyrkan.se

  Kristna studiegruppen

  Vi läser Bibeln tillsammans och samtalar om berättelserna. Datum för vårterminen 2018 är inte klara. Kontakta Patrik Pettersson för mer information, 08-442 51 47 patrik.pettersson@svenskakyrkan.se

   

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?