• Samtal

  Enskilt samtal

  Behöver du någon att tala med? Det kan gälla något stort, det kan gälla något litet, huvudsaken är att det är något som är viktigt för dig. Du väljer själv vad samtalet ska beröra, det behöver inte handla om tro och religion. Inga journaler förs från samtalen och både präster, diakoner och kurator finns tillgängliga för samtal.

  Samtal för ungdomar och unga vuxna
  Vår kurator tar emot personer i åldrarna 12-25 år för stödsamtal. Ett samtal är ungefär 50-60 minuter långt och upplägget är olika beroende på vad du behöver stöd med. Det kan vara allt från ett par enstaka samtal till att man träffas under en hel termin. Under första samtalet får man berätta varför man kommer samt lite om sin bakgrund och familj, därefter bestäms hur samtalen ska läggas upp.
  Kontakt: Isabella Tengdelius, 08-442 51 30 isabella.tengdelius@svenskakyrkan.se

  Om tystnadsplikten
  Präst, diakon och kurator har tystnadsplikt men tystnadsplikten ser olika ut beroende på vem du samtalar med.
  Präst har absolut tystnadsplikt vid bikt och enskild själavård. Det finns inga undantag från den absoluta tystnadsplikten, även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går det inte.
  Diakonen har också tystnadsplikt under enskild själavård men till skillnad från en präst kan en diakon bryta tystnadsplikten, till exempel om det under samtalet har kommit fram information eller uppgifter som det enligt lag är anmälningsplikt på. Diakonen kan även bli kallad att vittna i en rättegång.
  Kurator har också tystnadsplikt men anmälningsskyldigheten träder in om kuratorn exempelvis känner oro för ett barn. Om detta skulle ske tas det upp med den som går i samtal.

  Samtalsgrupper

  Samtalsgrupp för dig som förlorat din livskamrat
  Vi träffas regelbundet i Olaus Petrikyrkan, Armfeltsgatan 2, varannan vecka vid 6 tillfällen med en uppföljning några månader senare. Deltagandet kostar ingenting och du som bor i en annan församling är också välkommen. För hösten 2019 tar vi gärna emot din anmälan senast 26 augusti.
  Kontakt: Cecilia Linden, 08-442 51 06 cecilia.linden@svenskakyrkan.se
  Stephan Gullberg, 08 442 51 27 stephan.gullberg@svenskakyrkan.se

  Samtalsgrupp för dig som förlorat en vuxen närstående
  En grupp för dig som vill dela erfarenheter och tankar med andra som också förlorat ett syskon, en förälder, en god vän eller annan närstående. Deltagandet är kostnadsfritt. Datum för ny grupp hösten 2019 kommer. För mer information och anmälan, kontakta Elisabeth Öberg Hansén, 08-442 51 39 elisabeth.oberg.hansen@svenskakyrkan.se eller Patrik Pettersson, 08-442 51 47 patrik.pettersson@svenskakyrkan.se

  Teologisk bokcirkel
  Vill du läsa böcker om teologi och livsåskådning? Vi ses 3-4 kvällar per termin.
  Kontakt: Elisabeth Öberg Hansén, 08-442 51 39 elisabeth.oberg.hansen@svenskakyrkan.se

  Bibelstudiegrupp
  En öppen bibelstudiegrupp där vi samtalar om söndagens bibeltexter. Ingen föranmälan behövs. Varje tillfälle är öppet för alla. Kl 12:45-14:15 i Djurgårdskyrkan (på övervåningen) söndagarna 15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 8/12, 22/12. Kontakt: Patrik Pettersson, 08-442 51 47 patrik.pettersson@svenskakyrkan.se

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?