• Biblioterapi

    Oscars församling erbjuder litteraturterapi, även kallat biblioterapi till personer med utmattningssyndrom som en del i deras väg tillbaka till ett fungerande liv. Syftet med biblioterapi är att hjälpa personer att reflektera över tankar, känslor och upplevelser genom att gemensamt läsa poesi och prosa. Deltagarna läser aktivt och medvetet och associerar därefter fritt utifrån sina egna innersta tankar och erfarenheter. Litteraturen hjälper oss att ge ord för känslor och tankar som kan underlätta vägen tillbaka.
    Till hösten 2019 startar en ny grupp. Begränsat antal deltagare.

    Biblioterapi är lämplig för dig som lämnat den akuta fasen av utmattningen. Gruppen leds av en präst samt en psykolog och litteraturvetare.

    Frågor och anmälan: Elisabeth Öberg Hansen, präst, 08-442 51 39 eller elisabeth.oberg.hansen@svenskakyrkan.se

    biblioterapi1

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?