• Biblioterapi

    Oscars församling startar en Biblioterapigrupp för personer med utmattningssyndrom. Biblioterapi, eller litteraturterapi, är en samtalsform där man med hjälp av litteratur reflekterar och diskuterar ett specifikt ämne. Litteraturen hjälper oss att ge ord för känslor och tankar som kan underlätta vägen tillbaka. Gruppen startar i mars 2019 och omfattar fem tillfällen. Begränsat antal deltagare.

    Biblioterapi är lämplig för dig som lämnat den akuta fasen av utmattningen. Gruppen leds av en präst samt en psykolog och litteraturvetare.

    Frågor och anmälan: Elisabeth Öberg Hansen, präst, 08-442 51 39 eller elisabeth.oberg.hansen@svenskakyrkan.se

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?