• Vilken gudstjänstform passar dig?

  Oscarskyrkan

  På söndagar firas högmässa kl 11:00.

  Oscarsmässa firas några söndagar per termin. Denna mässa innehåller mycket musik, predikan är ganska kort och hålls ofta av en inbjuden gästpredikant.

  Mässa med små och stora är precis som det låter en mässa där barnen ges mycket plats. Församlingens barnkörer sjunger och efteråt bjuds det på korv med bröd. Cirka tre tillfällen per termin. Läs mer

  Musik & mässa firas varje tisdag. Mässan är ganska kort, ca 25 minuter, och inleds kl 12:00. Den som vill njuta av en stunds orgelmusik kommer redan kl 11:45.

  Gustaf Adolfskyrkan

  Här firas gudstjänster under de stora högtiderna så som påsk, allhelgona, advent och jul.

  Älskade psalmer är en psalmsångsgudstjänst som firas några gånger per termin.

  Djurgårdskyrkan

  Gudstjänst firas varje söndag kl 11:00, åtminstone en gång i månaden firas högmässa.

  Under juli månad är Djurgårdskyrkan öppen tis-sön och då hålls dagliga andakter här och utöver söndagsgudstjänsten firas också en veckomässa.

  Olaus Petrikyrkan

  Mässa med ungdomskväll firas varje torsdag kl 18:00. Mässan är max 30 minuter och kärnfull. Många blivande konfirmander, ledare och andra verksamma brukar vara med. Efter mässan har vi ungdomskväll med umgänge, biljard, spel, sköna soffor och gott fika i vår ungdomslokal. Läs mer om ungdomsverksamheten

  Gudstjänst med små och stora firas några gånger per termin. Barnen från vår heltidsförskola Lilla Prästkragen sjunger i denna korta vardagsgudstjänst med efterföljande fika. Cirka tre tillfällen per termin. Läs mer

  Hemkyrkan

  De flesta människor bär på frågor om livets mening. När man blir gammal eller sjuk kan de frågorna komma upp till ytan på ett sätt som de kanske inte gjort tidigare. Hemkyrkan i Oscars församling är till för boende, personal och anhöriga på de hem och serviceboenden som finns inom församlingsgränserna, och skapar mötesplatser där människors andliga behov får komma till uttryck.
  Kontakt: Karin Bergholm 08-442 51 59 karin.bergholm@svenskakyrkan.se

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?