• Montessoriinspirerad förskola

  Lilla Prästkragen är en förskola som erbjuder heldagsomsorg. Förskolan har två avdelningar; en avdelning med plats för 8 barn i åldrarna 1-3 och en avdelning med plats för 15 barn i åldrarna 3-6 år.

  Förskolans innehåll styrs av den nationella läroplanen för förskolan.

  Förskolans lokaler ligger i Olaus Petrikyrkans vackra och stora lokaler som byggdes på 1950-talet med stora fönster och öppen spis. Vi har nära till natur och kultur och vi har egen gård i ett bilfritt bostads- och grönområde. Kyrkans egen husmor lagar all mat och vi har egen gymnastiksal.

  Vi vill förmedla en kunskapstillåtande och mognadsanpassad lek- och läratmosfär med grunden i barnens nyfikenhet och kreativitet. Vårt arbetssätt är temaorienterat utifrån läroplanens mål. För att säkerställa kvaliteten har vi valt att arbeta med ett övergripande område olika dagar i veckan. Skapande verksamhet, matematik, teknik, sång, rytmik och gymnastik samt en utflyktsdag då vi arbetar med natur och miljö. Arbetet inspireras av Montessoripedagogiken där man lyfter fram barnens intressen och lust att lära utifrån egen förmåga. Alla områden integreras sedan med varandra. Barnen arbetar med temat på förmiddagen och på eftermiddagen får de möjlighet att utvecklas genom den fria leken. En dag i veckan har vi skolförberedande arbete för de barn som ska börja förskoleklass.

  Vi har hög personaltäthet med en legitimerad förskollärare och en barnskötare på varje avdelning samt en barnskötare på 50 % som växlar mellan avdelningarna efter behov.
  Vår kyrkliga anknytning är öppen och inkluderande så att alla barn och vuxna oavsett livsåskådning ska känna sig bekväma och välkomna.

  Öppet hus
  En dag i månaden bjuder vi in till öppet hus för personer som är intresserade av vår förskola.

  Ht 2019: Ti 8/10 kl 9.15. Ti 5/11 kl 9.15. Ti 3/12 kl 9.15.
  Vt 2020: Ti 4/2 kl 9.15. Ti 3/3 kl 9.15. Ti 31/3 kl 9.15. Ti 28/4 kl 9.15. Ti 26/5 kl 9.15.
  Vänligen anmäl er till Sofie på kontaktuppgifterna nedan senast måndagen innan.

  Lilla Prästkragen

  Armfeltsgatan 2,  7:30-17:30. Öppettiderna grundas på föräldrars arbetstider/behov och kan därför komma att ändras.
  Maxtaxa gäller.
  08-442 51 51

  Kontakt: Sofie Winsnes, förskolechef
  sofie.winsnes@svenskakyrkan.se
  08-442 51 41 eller ring numret till förskolan ovan.

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?