• Hemkyrkan

    De flesta människor bär på frågor om livets mening. När man blir gammal eller sjuk kan de frågorna komma upp till ytan på ett sätt som de kanske inte gjort tidigare. Hemkyrkan i Oscars församling är till för boende, personal och anhöriga på de hem och serviceboenden som finns inom församlingsgränserna, och skapar mötesplatser där människors andliga behov får komma till uttryck.
    Kontakt: Karin Bergholm 08-442 51 59 karin.bergholm@svenskakyrkan.se

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?