• Personuppgiftshantering och integritetspolicy

  Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det kommer vi fortsätta att göra. Fr om 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som svensk lag. Den syftar till att skydda din personliga integritet.

  Behandling av personuppgifter
  Alla dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Om du är medlem i Svenska Kyrkan behandlas personuppgifter så som namn, adress, telefonnummer och personnummer. Församlingarna har församlingsregister som dels innehåller uppgifter om församlingens medlemmar, dop, vigsel, begravning och konfirmation, dels uppgifter om personer som deltar i församlingens verksamheter.

  Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till församlingens verksamheter sparas bara så länge verksamheten pågår. Personuppgifter som lämnas i samband med fakturering och avgifter sparas enligt gällande bokföringsregler.

  Dina rättigheter
  Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan visa din identitet. Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter.

  Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till oscars.forsamling.gdpr@svenskakyrkan.se

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?