• Dop

  När vi bär fram ett barn till dopet uttrycker vi vår glädje och tacksamhet övar att ha fått ta emot ett barn. Dopet är Guds kärleksförklaring till varje människa och en påminnelse om vårt ursprung hos Gud. Att döpa sitt barn är att få se, höra och uppleva att alla är välkomna i Guds stora gemenskap

  Tillhörighet i Svenska kyrkan
  Ett barn blir tillhörigt Svenska kyrkan genom dop i Svenska kyrkan eller genom att föräldrarna anmäler att barnet ska tillhöra kyrkan ”i avvaktan på dop”. Om man som vuxen vill gå med i Svenska kyrkan och inte är döpt skickar man en skriftlig anmälan om medlemskap. Det går också bra att döpa sig som vuxen.

  Faddrar
  Många föräldrar vill utse faddrar/gudföräldrar åt sitt barn. Den bästa dopgåva ett barn kan få är en vän som har tid att lyssna och förstå och som vill vara en förebild för barnet. Faddern måste själv vara döpt men behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan.

  Boka tid för dop
  Du väljer själv i vilken av våra kyrkor du vill att gudstjänsten ska hållas. Dopet kan ske i Oscarskyrkan, Gustaf Adolfskyrkan, Olaus Petrikyrkan, Djurgårdskyrkan och sommartid i Oscars Lillkyrka om ni är ett litet sällskap. I anslutning till dopet kan man också hyra lokal och catering för dopkaffe.

  Dopsamtal
  Inför dopet träffar du prästen för att prata om vad dopet är och vad det innebär. Tillsammans går ni igenom dopgudstjänsten, väljer psalmer och kommer överens om vem som gör vad under gudstjänsten. Prästen hör av sig till er för att boka in en samtalstid cirka två veckor före dopet.

  Dopkläder
  Det lilla barnet bär ofta en lång, vit dopklänning. Dopklänning symboliserar att det lilla barnet ska växa i sitt dop. Om det är ett äldre barn eller en vuxen som döps bär man gärna någon typ av ljusa kläder. Det ljusa eller vita påminner om den förlåtelse och renhet som Gud ger i dopet. Församlingen har en dopklänning som man kan låna.

  Dopgudstjänst
  Dopgudstjänsten är en offentlig gudstjänst vilket innebär att upplägget till stor del styrs av Svenska kyrkans gudstjänsthandbok. Däremot har vi alltid enskilda dop, bara ett barn döps under gudstjänsten om inte något annat är överenskommet. Eftersom huvudpersonen oftast är under ett år och många av dopgästerna är små barn är dopgudstjänsten ganska kort, ungefär 20-25 minuter.

  Drop in-dop
  En gång per termin har vi drop in-dop i Oscarskyrkan. Detta är ett enkelt och kostnadsfritt alternativ där du/ni är välkomna att låta ert barn eller er själva döpas utan en massa praktiska förberedelser. Ingen föranmälan behövs. Dopet avrundas med att församlingen bjuder på kaffe, te och tårta.

  Om du kommer ensam med ditt barn behöver du tänka på att ha ett medgivande om en annan vårdnadshavare finns, samt båda vårdnadshavarnas legitimationer. Vid vuxendop behöver vi legitimation för dig som ska bli döpt.

  Har du frågor kring drop in-dopet? Kontakta Cecilia Linden, 08-442 51 06, cecilia.linden@svenskakyrkan.se

  • Nästa drop in-dop blir på våren 2020

  Musik
  Dopgudstjänsten inleds och avslutas med att organisten spelar ett kort stycke, kanske en improvisation över en barnvisa eller en psalm. Vanligtvis innehåller en dopgudstjänst två till tre psalmer. Om du vill ha en psalm ur t ex ”Psalmer i 90-talet” eller ”Psalmer i 2000-talet ”bör du tänka på att dessa inte finns i kyrkorna och kanske behöver tryckas upp separat. Här nedan följer några förslag på doppsalmer:

  193 Gud som haver barnen kär
  248 Tryggare kan ingen vara
  21 Måne och sol
  381 Gud har en famn
  383 Med vår glädje över livets under
  342 Tusen stjärnor glimmar
  289 Guds kärlek är som stranden
  606 Det gungar så fint

  Om en solist ska framträda vid dopet bistår Oscars församling gärna med ackompanjemang. Det är då viktigt att solisten har med sig noter i den tonart sången/stycket ska framföras, och att solisten tar personlig kontakt med den musiker som ska tjänstgöra under dopet för att planera repetitionstid. Tänk också på att det finns utrymme för musik vid festen efteråt! Tveka inte att höra av dig till någon av församlingen musiker om ni har några frågor eller funderingar kring valet av musik. Fr o m mars 2019 går det p g a upphovsrättsliga orsaker inte längre att strömma musik via t ex Spotify vid förrättningar i kyrkan. Önskas inspelad musik spelar vi endast CD-skivor (ska vara original, ej bränd).

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?