• Djurgårdskyrkans Vänner

  Djurgårdskyrkans Vänner är en ideell förening, bildad 1996. Föreningens huvudsyfte är att främja Djurgårdskyrkans gudstjänstliv och att sprida kännedom om Djurgårdskyrkan samt att stärka Djurgårdskyrkans ställning. Föreningen vill verka för ett brett utbud av aktiviteter i kyrkan och för att gudstjänsterna varieras.

  Vänföreningen arrangerar olika sammankomster, samkväm och möten kring gudstjänstlivet i kyrkan. Genom kvartalsvisa informationsbrev hålls medlemmarna underrättade om programmet. Längst ner på denna sida kan du läsa senaste nyhetsbrevet.

  Djurgårdskyrkans Vänner har sedan lång tid tillbaka varit engagerad i frågan om att göra kyrkans samlingslokaler mer lättillgängliga genom en hiss. Detta projekt har bordlagts tills vidare eftersom kyrkobyggnaden har behov av andra åtgärder som måste prioriteras framför hissbygget. Föreningen Djurgårdskyrkans Vänner är öppen för alla, inte bara församlingsbor. Som medlem stöder du Djurgårdskyrkans verksamhet och får information och inbjudan till speciella evenemang. Medlemsavgiften möjliggör aktiviteter för att öka intresset för Djurgårdskyrkan och stärka gemenskapen bland medlemmarna i vänföreningen. Årsavgiften är 50 kr. För 75 kr blir alla i samma bostad medlemmar. Avgiften för ständigt medlemskap är 500 kr. Föreningens PlusGiro är 23 72 97-7.

  Den gröna stadens klocka vet att bortom död och undergång finns nya vårars fågelsång.
  Det är naturens hemlighet den gröna stadens klocka vet
  .
  Hjalmar Gullberg, 1949, inskription på Djurgårdskyrkans klocka.

  Välkommen att kontakta Föreningen Djurgårdskyrkans Vänner
  Birgitta Fristedt Odelberg, ordförande 070-735 50 25.

  Läs Djurgårdskyrkans Vänners senaste nyhetsbrevbrev

  Läs Djurgårdskyrkans Vänners folder här

  GDPR

  Föreningen Djurgårdskyrkans vänner hanterar medlemmarnas personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen, GDPR. De uppgifter vi använder för vår verksamhet är namn, adress, födelsedatum samt uppgift om eventuellt ständigt medlemskap. Ändamålet för dessa uppgifter är utskick av program och övrig information samt för att upprätthålla vårt medlemsregister.

  Den lagliga grunden för föreningens hantering av personuppgifter är samtycke. Samtycket kan när som helst återkallas men innebär samtidigt att medlemskapet i föreningen upphävs. Föreningen hanterar endast personuppgifter för medlemmar. Om medlemskapet upphör raderas uppgifterna.

  Vid frågor om vår hantering av personuppgifter, kontakta ordförande Birgitta Fristedt Odelberg, fristedt.odelberg@gmail.com

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?