Djurgårdskyrkan

Besöksadress: Djurgårdsvägen 74, Stockholm
Tel: 08-442 51 15

Djurgårdskyrkan byggdes 1828 av John Burgman, skeppsredare och varvsägare. Kyrkan är Oscars församlings äldsta kyrka. Byggnaden användes länge som skola, men redan från början var det gudstjänster på söndagarna.

På 1830-talet var kyrkan en tid kolerasjukhus. Sedan dess har den undergått skiftande öden, varit hotad av rivning eller försäljning. Sedan 1880 används kyrkan enbart för gudstjänster och för aktiviteter anordnade av församlingen. Övervåningen var tidigare bostad för präst eller kyrkvaktmästare - den inrymmer numera en uppskattad församlingslokal. Kyrkans altartavla är målad av Prins Eugen som donerat målningen till kyrkan.

Gör en digital rundvandring i Djurgårdskyrkan

Djurgårdskyrkan vänner

Djurgårdskyrkan har en vänförening full av kraft och energi, Djurgårdskyrkans Vänner. Läs mer om dem här