Internationellt arbete

För den som är intresserad av frågor rörande fred, rättvisa, miljö och politik har Oscars församling mycket att erbjuda. Oscars internationella forum ordnar föredrag med kända och okända talare, församlingen har ett nära samarbete med ett barnhem i litauiska Sakiai dit vi kontinuerligt samlar in kläder, hygienartiklar och pengar och Oscars ungdomsgrupp samlar in pengar till ett koprojekt i Tanzania. 

Oscars internationella forum

Oscars internationella forum arrangerar föredragskvällar där de internationella frågorna står på dagordningen. Välkända talare bjuds in varje termin.
Läs höstens program här


 

Svenska kyrkan internationellt arbete

Sedan januari 2010 ingår Svenska kyrkan i ACT (Action of Churches Together) Alliance, en av världens största biståndsallianser med över hundra medlemsorganisationer med kyrklig bakgrund i 125 länder. Genom att kyrkorna samarbetar om insatserna effektiviseras biståndet och fördelningen av resurser.

ACT är specialdesignad för just kyrkor och deras organisationer. Detta innebär att vid en katastrof finns vi där både före och under katastrofen och vi kommer också att finnas kvar efteråt, eftersom det ju finns kyrkor nästan överallt i alla länder, och de blir kvar där – även när media drar iväg till nästa katastrof. Eftersom våra lokala partners kan språket, historien och kulturen behöver vi inte flyga in människor utifrån som inte känner de lokala förhållandena, utan vi kan möta utsatta människor på deras eget språk – på ett sätt som de känner igen. Tack vare att vi finns på plats både innan, under och efter en katastrof så ser vi till att det blir en bra övergång från akuta katastrofinsatser till långsiktigt utvecklingssamarbete. I ett bra utvecklingsarbete ingår ofta katastrofförebyggandet, och påverkansarbetet måste vara integrerat i ett modernt biståndsarbete för att vara effektivt och trovärdigt. På det sättet bildar de tre delarna katastrof- utvecklings- och påverkansarbetet en helhet. Nu arbetar vi tillsammans som kyrkor, istället för att konkurrera som det fanns en risk att vi gjorde tidigare.
Barnhemmet i Sakiai

Sakiai är en liten stad i en av de fattigaste delarna av Litauen. Fattigdomen och missbruket bland vuxna är mycket omfattande vilket leder till att många barn ofta far illa. Här startade Svenska kyrkan i Simrishamn ett stödprojekt i slutet av 1990-talet. I samarbete med prästen Virginijus Kelertas i den evangelisk-lutherska kyrkan i Litauen, kunde så småningom ett privat barnhem startas här.

På barnhemmet bor ca 30 barn och ungdomar, flera av dem är syskon. Några av de barn som just nu bor där har hittats efter att de satts ut i skogen för att föräldrarna inte kunnat ta hand om dem. Barnhemmet ligger alldeles invid den evangelisk-lutherska kyrkan som under den ryska ockupationen var gymnastiksal för soldaterna.

Barnhemmet har också en dagverksamhet för funktionshindrade barn och ungdomar samt några lägenheter för misshandlade kvinnor. Inför varje jul arrangeras s k julkalas med gåvor som skänkts från Sverige. Till dessa kalas inbjuds förutom barnen på barnhemmet och de funktionshindrade i dagverksamheten också fattiga familjer från omkringliggande byar. Dessa familjer, som i många fall lever under mycket svåra förhållanden, får kläder, leksaker, linne, handdukar m m som de annars inte skulle ha råd med.

Kyrkorådet har beslutat att Oscars församling ska stödja detta projekt via Svenska kyrkan i Simrishamn. Det ekonomiska bidraget kommer i första hand att användas till vidareutveckling av dagverksamheten för funktionshindrade. Det känns meningsfullt att göra denna insats som för oss inte är så stor men som innebär att livet för människorna där blir lite drägligare. Se www.svenskakyrkan.se/simrishamn för mer information om Litauenprojektet. Där finns också bilder från barnhemmet.

Vill du stödja barnhemmet i Sakiai?
Sätt in ditt bidrag på bankgiro: 477-6779. Märk talongen/skriv i meddelandefältet: barnhem Sakiai. Det går också bra att ge pengar via Oscarskyrkans gåvomat.


Stöd till flyktingar

Oscars församling har donerat 50 000 kr till Svenska kyrkans internationeIla arbete för människor på flykt. Församlingskollekter och insamlingar vid dop går också till detta ändamål. I Oscarskyrkans gåvomat kan den som vill ge ett bidrag med betalkort. För närvarande ser vi över hur vi kan utveckla vårt stöd till flyktingar.

Läs gärna mer och se en kort film om Svenska kyrkans arbete för människor på flykt.


Volontärarbete för flyktingar

Behovet av stöd till flyktingar som kommer till Stockholm är fortfarande mycket stort. Under våren kommer Oscars församling att starta ett språkcafé som ett sätt att underlätta integrationen för människor som nyligen kommit till Stockholm. Vi planerar även för att engagera oss i projektet Vinternatt, som erbjuder tak över huvudet för utsatta EU-migranter. Möjlighet att hjälpa Stiftet i deras arbete kommer också att finnas. Till samtliga engagemang behövsfrivilliga insatser. Är du intresserad av att hjälpa till? Anmäl dig till frivillig@oscarsforsamling.se så kontaktar vi dig med mer information.Internationella ungdomsgruppen

Oscars församling har en internationell ungdomsgrupp som är en undergrupp till den stora ungdomsverksamheten. Gruppen samverkar med Oscars internationella forum. Internationella ungdomsgruppen är med och bestämmer vilka kollektändamål ungdomsverksamheten är med och stöttar.Webbshopen

webbshop.svenskakyrkan.se hittar ni den perfekta presenten till släktingen eller vännen som redan har alltGe en gåva via Oscarskyrkans gåvomat

I Oscarskyrkan finns en gåvomat där du kan ge en gåva till aktuellt insamlingsmål. Här kan du också köpa biljetter till konserter.